งานระบบห้องประชุม ปตท. ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ เขต 2 วังน้อย อยุธยา