เกี่ยวกับ โฟรริสเทค
บริษัท โฟรริสเทค จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 โดยดำเนินธุรกิจหลัก คือ ออกแบบ ติดตั้งงานระบบเน็ตเวิร์ค และไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งโรงงานขนาดใหญ่ และที่พักอาศัยทั่วไป
ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ CCTV และอุปกรณ์แจ้งเตือนการบุกรุกทุกชนิด พร้อมให้บริการและปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ