งานแก้ไขระบบ Emergency ปั้มแก๊ส ปตท. อุดรธานี , โคราช, นวนคร, สุขสวัสดิ์